SREČA V NESREČI IN CHANGE

V šolskem letu 2019/2020 smo se odločili, da bomo na šoli začeli s šolskim projektom Branje nas bogati. Namen tega projekta je pri učencih različne starosti spodbujati branje različne literature in jim branje približati kot prijetno izkušnjo. Temeljni cilji:

  • spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja,
  • medpredmetno sodelovanje,
  • medvrstniško sodelovanje (starejši učenci so mlajšim kot bralni prijatelji) in načrtovanje,
  • spodbujanje aktivne vloge učenca pri branju.

Članice tima smo načrtovale dejavnosti po mesecih. Razdelile smo si mesece, kdaj bo katera zadolžena za pripravo 2 do 3 dogodkov v okviru projekta Branje nas bogati – osrednja tematika prebiranja različnih literarnih del je DRUGAČNOST. Sama organizacija dogodkov je bila prepuščena učiteljici, ki je zadolžena za posamezni mesec. Njena naloga je, da izbere ustrezno literarno delo, starejše učence, ki bodo brali z mlajšimi, prav tako so učiteljice skupaj s starejšimi učenci načrtovale dejavnosti, ki so jih potem izvedli z mlajšimi (npr. kako bodo vodili pogovor o prebranem, igra vlog, zgodba iz škatle …). Dejavnosti so se lahko izvajale pred poukom, v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ali med urami književnosti.

ČLANICE TIMA: Lavra Bukšek Kreft, mag. Aleksandra Žnuderl, Irena Kocbek, Martina Škrlec, Barbara Waldhütter, Ana Šuster Kraner in Mateja Nudl.

V okviru literarnega natečaja so učenci naše šole lahko tekmovali s svojo zgodbo (pripovednim besedilom) na temo drugačnosti – zapis je lahko bil v slovenskem ali angleškem jeziku. V svoji zgodbi so skozi oči glavnega literarnega junaka predstavili njegovo drugačnost, kako se je s tem spoprijemal on in okolica (na ta način so na novo preoblikovali vso vedenje in razmišljanje, ki so si ga pridobili). Prejeli smo 13 literarnih izdelkov, eden je bil glede na tematiko neustrezen, komisija ga je izločila. Ostalih 12 prispevkov je bilo ustreznih – 11 jih je bilo v slovenskem jeziku, 1 izdelek je bil v angleškem jeziku.

Avtor zgodbe v angleškem jeziku je učenec 9. razreda Jan Senekovič z naslovom Change. Utemeljitev tima anglistov in germanistov naše šole: Jan Senekovič je s pomočjo izmišljenega lika zajel uporniški duh, ki je prisoten pri nekaterih posameznikih današnje družbe. Skozi oči Charlesa je slikovito izrazil trpljenje tistih, ki so drugačni od ostalih pod vplivom režima – biti drzen in izstopati, narediti, česar si drugi ne upajo. V epilogu poda jasno sporočilo: svet bi morali voditi ljudje polni novih idej in ustvarjalnosti ter se nikoli predati, kljub nasprotovanju in zatiranju. Gledano v celoti, besedilo na področjih besedišča, idej in mentalitete avtorja presega osnovnošolske okvirje in je primernejše za srednješolsko populacijo. Učenec si zagotovo zasluži objavo svoje zgodbe v knjižni obliki.

Zgodba Sreča v nesreči (avtor Anej Satler) prepriča s svojo zanimivostjo, nevsakdanjostjo zgodbe, opisom dogajanja, nazornega opisa čustev ob nesreči, skrivanja pred ostalimi, strahu in kljub vsemu (kljub drugačnosti, zaznamovanosti posameznika) ima pozitivno sporočilnost – avtor zgodbo tako razplete, da najde samega sebe kot solo pevca. Bralec se lahko zelo dobro poistoveti z glavnim literarnim likom Juretom Dolenjcem. Zapis izstopa, ker kljub nesreči postavlja v ospredje zavedanje o drugačnosti, empatijo okolice, ne posmeha, kar je za sodoben čas bistvenega pomena. Prav tako najde glavni literarni lik (ob predlogu učiteljice) veselje do življenja v nečem drugem, najde drugo močno področje, samozavedanje, da obstaja življenje tudi po nesreči. Sprejme izziv, ne vda se obupu. V učenčevem zapisu izstopa bogat besedni zaklad, širok nabor jezikovnih struktur, večstavčne povedi.

Prisotni so se strinjali, da je zmagovalna zgodba z naslovom Sreča v nesreči, avtorja Aneja Satlerja.

Zmagovalni zgodbi smo v šolskem letu 2020/2021 izdali v obliki dvojezične slikanice. Zgodbo Change je poilustriral učenec 8. razreda Rok Senekovič. Avtor ilustracij za zgodbo Sreča v nesreči je učenec 9. razreda Taras Horvat.

KULTURNI DAN KAMIŠIBAJ

Kamišibaj je tradicionalni način pripovedovanja zgodb. Odlikuje ga edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah.  Rečemo mu tudi gledališče iz kovčka. Uvrščamo ga med predstave manjšega tipa oz. komornega gledališča. Slike (največkrat formata A3) vabijo k bližini in vključenosti gledalcev v vzdušje zgodbe. Tudi učenci naše šole so se preizkusili v izdelavi svojega kamišibaja.

RADIJSKA ODDAJA

Tudi v tem šolskem letu smo z učenci 6., 7. in 9. razreda pripravili radijsko oddajo z naslovom Športni duh je doma v zdravem telesu, v kateri so učenci razmišljali o pomenu gibanja, športa v našem življenju, predstavili so športe, s katerimi se sami ukvarjajo, ter ugotovili, da človeška norost res nima meja, saj so poiskali tudi najbolj smešne športe. Pri pripravi so sodelovali Daniel Pivljakovič, Tjaša Mihelič, Žana Jeza, Nina Senekovič in Neža Senekovič, pri montaži nam je pomagal gospod Dani Sajtl. Radijska oddaja se je predvajala v soboto, 15. 5. 2021, ob 10. uri v sklopu oddaje Iz osnovnošolskih klopi na Radiu Slovenske gorice.

Posnetek radijske oddaje, 15. 5. 2021

BRANJE NAS BOGATI

V lanskem šolskem letu smo na šoli pričeli izvajati šolski projekt Branje nas bogati na temo drugačnosti. V sklopu tega šolskega projekta je bil razpisan tudi likovni in literarni natečaj.

Pri likovnem natečaju smo iskali izdelavo logotipa oziroma zaščitni znak projekta Branje nas bogati. V okviru literarnega natečaja so učenci naše šole lahko tekmovali s svojo zgodbo (pripovednim besedilom) na temo drugačnosti – zapis je lahko bil v slovenskem ali angleškem jeziku. V svoji zgodbi so skozi oči glavnega literarnega junaka predstavili njegovo drugačnost, kako se je s tem spoprijemal on in okolica (na ta način bi na novo preoblikovali vso vedenje in razmišljanje, ki so si ga pridobili).

17. januarja 2020 sta se oba natečaja zaključila. Izmed prispelih zgodb in likovnih izdelkov je komisija v sestavi: Vesne Breznik, Lavre Bukšek Kreft, Irene Kocbek, Ane Šuster Kraner, Barbare Waldhütter, mag. Aleksandre Žnuderl, Martine Škrlec in Mateje Nudl izbrala najboljše izdelke. Prispelo je 20 likovnih izdelkov učencev od 1. do 9. razreda. Vsi prisotni smo se odločili, da izberemo 3 najboljše – 1 izdelek z razredne stopnje, enega s predmetne stopnje, ki ju bomo uporabili za ozadje za priznanja projekta Branje nas bogati, in zmagovalni logotip, ki bo v bodoče zaščitni znak šolskega projekta Branje nas bogati. Prisotni smo soglasno izbrali zmagovalen izdelek za razredno stopnjo – avtorica Ema Lavrenčič (4. razred), na predmetni stopnji je bil zmagovalen izdelek učenke 9. razreda Zarje Mohorko. Značilnostim logotipa ustreza izdelek učenke 8. razreda Nataše Lorber – učenkin izdelek je zmagovalen.

Prispelo je 13 literarnih izdelkov, eden je bil glede na tematiko neustrezen in ga je komisija izločila. Ostalih 12 prispevkov je bilo ustreznih – 11 jih je bilo v slovenskem jeziku, 1 izdelek je bil v angleškem jeziku. Zmagovalna zgodba v slovenskem jeziku je Sreča v nesreči, avtor Anej Satler. Zmagovalna zgodba v angleškem jeziku nosi naslov Change, avtor Jan Senekovič. Zmagovalni zgodbi smo izdali v obliki slikanice.

Vsem učencem iskrene čestitke in še naprej veliko ustvarjalnega navdiha.

START UP VIKEND

V petek, 2. 10. 2020, in soboto, 3. 10. 2020, smo pod okriljem SPIRIT Slovenija na naši šoli s pomočjo zunanje sodelavke mag. Barbare Pribožič Leka in njenega asistenta Lana organizirali START UP vikend. Osrednji problem je bil, kako organizirati prireditev ob izdaji slikanic za širšo javnost. Najprej smo si ogledali potencialno prizorišče na trgu v Jurovskem Dolu.

30 sodelujočih učencev je s pomočjo tehnike Design Thinking prvi dan osvajalo orodja razumevanja in s pomočjo orodij pridobivanja idej (za realizacijo dogodka) ter izdelavo prototipov (skic in terminskega in akcijskega plana za dogodek), pripravilo predloge za sam dogodek z orodjem CANVAS. Učenci so v skupinah nabirali ideje za vsebino, lokacijo, število sodelujočih, pripravili tekste, kontaktirali sodelujoče in ljudi, ki bi lahko pomagali pri realizaciji njihove ideje. Pomembno je bilo, da naredijo čim več korakov k dejanski implementaciji njihove ideje. Na START UP vikendu smo tako v skupinah pripravili vsebinske ideje za scenarij, narisali prizorišče, naredili spiske potrebnih aktivnosti ter spisali tudi vse potrebne dokumente in vabila za širšo javnost. Prav tako so se zaključevale ilustracije za slikanico. Učenci devetega razreda bili zadolženi za pripravo večerje in pospravljanje. Pripravili so nam zelo okusne palačinke in sadno solato. Večerni čas smo namenili družabnim igram in ogledu filma Ledene steze. Nato nas je čakalo spanje na ne preveč udobnih ležiščih. V učilnicah smo imeli tudi nepovabljene goste – komarje.

Sobotno jutro se je pričelo s pospravljanjem ležišč, osmo- in sedmošolci so bili zadolženi za pripravo zajtrka. Finale tega vikenda so bile predstavitve idej komisiji in nagrada za najboljše vsebinsko in kvalitativno opredeljeno delo. Učenci so se urili v javnem nastopanju in prezentaciji svoje ideje. Tako smo dobili zmagovalce za najboljši poslovni načrt, zmagovalce za najboljšo prezentacijo, nagrado za največji osebni napredek, zmagovalno ekipo za najustvarjalnejše ideje in zmagovalno ekipo, ki je naredila najboljši CANVAS.

K dodani vrednosti našega vikenda je vsekakor spadalo tudi delo v skupini, piljenje javnega nastopa in dejanska uporaba Canvasa kot metode, ki posameznika dejansko pripelje od ideje do končnega izdelka. Vikend smo zaključili z dramsko igro zmagovalnih zgodb, ki ju bomo objavili v slikanici.

Učenci so povedali, da jim je bil vikend zanimiv, nekaj drugačnega, naučili so se življenjsko uporabnih veščin. Kljub temu da spanje ni bilo preveč udobno, si želijo, da bi takšen vikend še kdaj ponovili.

»Dobre ideje nimajo starosti, imajo le prihodnost.« (Robert Mallet)

Vodji projekta: Ana Šuster Kraner in Mateja Nudl.